Start/Stop-järjestelmä

ECO*

Päivitetty 7/23/2018

ECO Ei mahdollista mallissa V40 CROSS COUNTRY AWD. on innovatiivinen Volvo-toiminto automaattivaihteistoisille autoille, mikä voi rajoittaa polttoaineenkulutusta jopa 5 %, riippuen kuljettajan ajokäyttäytymisestä. Toiminto antaa kuljettajalle mahdollisuuden aktiivisempaan, ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa.

Yleistä

Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan seuraavia:

 • Vaihteiston vaihtamiskohtia.
 • Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
 • Start/Stop-toiminto - moottori voi pysähtyä automaattisesti myös ennen kuin auto on pysähtynyt ja seisoo täysin paikallaan.
 • Toiminto Eco Coast aktivoidaan - moottorijarrutus lakkaa.
 • Ilmastointijärjestelmän asetukset - tietyt sähkönkuluttaja deaktivoidaan tai toimivat rajoitetulla teholla.

Huomio

Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain deaktivoimalla ECO-toiminto.

ECO - Käsittely

ECO Päällä/Pois
ECO-symboli

Moottorin sammuttamisen yhteydessä ECO-toiminto deaktivoidaan, ja se pitää tämän vuoksi aktivoida aina moottorin käynnistämisen jälkeen. Tiettyjen moottorien osalta on poikkeuksia - tämä varmistetaan kuitenkin yksinkertaisesti sekä mittariston ECO-symbolin että ECO-painikkeen valon palamisen avulla toiminnon ollessa aktivoitu.

ECO-toiminto Päällä tai Pois

Suljettu ECO-toiminto osoitetaan mittariston ECO-symbolien ja ECO -painikkeen valon sammumisena. Toiminto on sitten suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen ECO -painikkeella.

Eco Coast - Toiminta

Osatoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus deaktivoidaan, mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään vaihteisto automaattisesti irti moottorista jonka käyntinopeus laskee joutokäynnille kulutuksen ollessa minimaalinen.

Toiminto on ajateltu käytettäväksi ennakoituun nopeuden alentamiseen, esim. rullaamiseen tienristeykseen tai punaisiin liikennevaloihin.

Eco Coast mahdollistaa proaktiivisen ajamisen, jossa kuljettaja voi käyttää ns. "Pulse & Glide"-tekniikkaa ja minimäärää jarrutuksia.

Yhdistelmä Päällä ja Pois

Myös Eco Coast- ja tilapäisesti suljetun ECO-toiminnon yhdistelmä voi myötävaikuttaa pienentyneeseen kulutukseen. Siis:

 • Aktiivinen Eco Coast: Pitkä rullaus ilman moottorijarrutusta = Pieni kulutus

ja

 • Suljettu ECO-toiminto: Lyhyt rullaus moottorijarrutuksella = Minimaalinen kulutus.

Huomio

Optimaalisen pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi tulee kuitenkin välttää Eco Coast -toimintoa yhdistettynä lyhyisiin rullauksiin vapaalla.

Aktivoikaa etäisyyshälytys Eco Coast

Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:

 • ECO-painike aktivoitu
 • Vaihteenvalitsin D-asennossa
 • Nopeus välillä n. 65-140 km/h
 • Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.

Aktivoinnin poistaminen Eco Coast

Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea Eco Coast -toiminto. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla:

 • jyrkät alamäet - jotta voidaan käyttää moottorijarrutusta.
 • ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan tehdä mahdollisimman turvallisella tavalla.

Eco Coast -toiminnon deaktivointi ja palaaminen moottorijarrutukseen voidaan tehdä seuraavalla tavalla:

 • Painakaa ECO-painiketta.
 • Siirtäkää vaihdevipu manuaaliseen "S+/-"-asentoon.
 • Vaihtakaa ohjauspyörän valitsimilla.
 • Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.

Eco Coast - Rajoitukset

Toiminto ei ole käytettävissä, jos:

 • nopeudensäädin aktivoidaan
 • tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
 • tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*
 • moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan.
 • vaihteenvalitsin siirretään asennosta D asentoon "S+/-"
 • nopeus on alueen n. 65-140 km/h ulkopuolella

Lisätietoja ja asetuksia

Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on lisätietoja ECO-konseptista - ks. osaa MY CAR.


Oliko tästä apua?