Vaihteisto

Automaattivaihteisto - Powershift*

Päivitetty 7/23/2018

Automaattinen Powershift -vaihteisto siirtää vetotehon moottorista vetäville pyörille kaksinkertaisten mekaanisten kytkinlamellien avulla, toisin kuin Geartronic, joka käyttää tähän tarkoitukseen hydraulista momentinmuunninta.

D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila.Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.

D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.

Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.

Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot kuin Geartronic-automaattivaihteistossa.

Poikkeuksena on "Geartronic - Talvitila":

  • Powershift-toiminto helpottaa liikkeellelähtöä liukkaalla alustalla, jos 2. vaihde kytketään manuaalisesti - 3. vaihteen asemesta Geartronic-vaihteistossa.

Hinaus

Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei tule hinata, koska riittävän voitelun saanti edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos hinaus kuitenkin pitää tehdä, matkan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.

Jos on epävarmaa, onko auto varustettu Powershift- tai Geartronic-vaihteistolla, tämä voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä vaihteiston tarrasta konepellin alta, Tyyppimerkinnät. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on Powershift - muussa tapauksessa se on automaattivaihteisto Geartronic.

Katsokaa myös tärkeitä tietoja osasta Hinaus.

Muistettavaa

Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian kauan paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.

Liian lämpimäksi tullut vaihteisto havaitaan siitä, että auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja mittaristo esittää ilmoituksen. Myös ajettaessa hitaasti jonossa (10 km/h tai hitaammin) ylämäessä tai perävaunun ollessa kytkettynä vaihteisto voi lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä paikallaan, käyttöjarru painettuna ja moottori joutokäynnillä.

Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa voidaan välttää ajamalla jaksoittain:

  • Seiskää paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella, kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen hetki jalka jarrulla.

Tärkeää

Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.

Teksti-ilmoitus ja toimenpide

Tietyissä tilanteissa voi mittaristo esittää teksti-ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.

Symboli

Ilmoitus

Ajo-ominaisuudet

Toimenpide

Vaihteisto kuuma Jarruta pitääksesi

Vaikeaa pitää tasainen nopeus moottorin vakiokäyntinopeudella.

Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrulla.Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.

Vaihteisto kuuma Pysäköi turvallisesti Anna moottorin käydä

Voimakkaasti hakkaava auton kulku.

Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella tavalla.Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.

Vaihteisto jäähtyy Anna moottorin käydä

Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.

Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.

Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee liian lämpimäksi. Teksti-ilmoituksen ohella kuljettajan huomio kiinnitetään myös siten, että auton elektroniikka tilapäisesti muuttaa ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa teksti-ilmoituksen ohjetta esiintyvissä tapauksissa.

Huomio

Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton viasta, vaan se osoittaa, että turvatoiminto on aktivoitunut tarkoituksellisesti estämään auton jonkin osan vaurioituminen.

Varoitus

Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin Vaihteisto kuuma Pysäköi turvallisesti Anna moottorin käydä jätetään ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston lämpötila on laskenut hyväksyttävälle tasolle.

Lisää mahdollisia teksti-ilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, ks. Viestit.

Teksti-ilmoitus sammuu automaattisesti tehdyn toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun OK-painikkeen painamisen jälkeen.


Oliko tästä apua?