Vaihteisto

Käsivalintainen vaihteisto

Päivitetty 7/23/2018

Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.

Vaihdekaavio.

Vaihdekaavio.

6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne. Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.

  • Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen vaihtamisen yhteydessä.
  • Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.

Varoitus

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Peruutusvaihteen salpa

Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.

  • Noudattakaa vaihdevipuun merkittyä vaihdekaaviota ja poistukaa vapaa-asennosta N ennen kuin vipu viedään R-asentoon.
  • Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.


Oliko tästä apua?