Vaihteisto

Vaihteenvalitsinsalpa

Päivitetty 7/23/2018

Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä - mekaaninen ja automaattinen.

Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa

Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.

Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja D.

Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa

Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:

Pysäköintiasento (P)

Auto paikallaan ja moottori käynnissä:

  • Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.

Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock Pysäköintiasento (P)

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II.

Vaihtamissalpa – Vapaa (N)

Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen avaimen asennossa II.

Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan aktivoinnin poisto

Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää saada pois P-asennosta, jotta autoa voidaan siirtää.

Nostakaa pois maljamainen sisäosa lokerosta keskikonsolin takaa ja paikantakaa jousipalautteinen nuppi lokeron pohjalta.

Painakaa ja pitäkää nuppia painettuna.

Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja vapauttakaa nuppi.

Asettakaa säilytyslokeron sisäosa takaisin paikalleen.


Oliko tästä apua?