BLIS

BLIS - käsittely

Päivitetty 7/23/2018

BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.

BLIS-järjestelmän aktivointi/deaktivointi

BLIS aktivoidaan käynnistettäessä moottori, minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen vilkkuminen kerran.

Aktivointi-sulkupainike.

Aktivointi-sulkupainike.

BLIS-toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida painamalla keskikonsolin BLIS-painiketta.

Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CARTietoja valikkojärjestelmästä - MY CAR.:

  • Valitkaa Päällä tai Pois kohdassa AsetuksetAjoneuvoasetuksetBLIS.

Kun BLIS deaktivoidaan/aktivoidaan sammuu/syttyy painikkeessa oleva valo ja mittaristo vahvistaa muutoksen teksti-ilmoituksella - aktivoitaessa vilkkuvat ovipaneelien merkkivalot kerran.

Ilmoituksen sammuttaminen:

  • Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.

tai

  • Odottakaa n. 5 sekuntia - ilmoitus sammuu.

Milloin BLIS toimii

BLIS:n periaate: 1. Vyöhyke kuolleessa kulmassa. 2. Vyöhyke nopeasti saavuttaville ajoneuvoille.

BLIS:n periaate: 1. Vyöhyke kuolleessa kulmassa. 2. Vyöhyke nopeasti saavuttaville ajoneuvoille.

BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksilla yli n. 10 km/h.

Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:

  • toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
  • toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa nopeasti.

Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, ovipaneelin BLIS-valo palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee, BLIS-valo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.

Varoitus

BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.

BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.

Rajoitukset

  • Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi. BLIS ei voi havaita tätä tilannetta.
  • Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
  • BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.

Tärkeää

BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.


Oliko tästä apua?