BLIS

CTA*

Päivitetty 7/23/2018

BLIS-toiminto CTA (Cross Traffic Alert) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa peruutetaan. CTA on täydennys BLIS-.

CTA:n aktivointi/deaktivointi

CTA aktivoidaan käynnistettäessä moottori, minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen vilkkuminen kerran.

Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimet päällä/pois.

Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimet päällä/pois.

Pysäköintitutkalla varustetussa autossa voidaan CTA-toiminto erikseen sulkea/kytkeä päälle pysäköintitutkan Päällä-/Pois -painikkeella.

Ilman pysäköintitutkaa olevassa autossa voidaan CTA-toimintoa käsitellä valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR, näin:

  • Hakekaa esiin Cross Traffic Alert kohdassa BLIS ja poistakaa merkintä - sen jälkeen CTA-toiminto on suljettu.

BLIS-toiminto on kuitenkin edelleen aktivoituna CTA-toiminnon sulkemisen jälkeen.

Varoitus

CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi kaikissa tilanteissa.

CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.

CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.

Milloin CTA toimii

CTA:n periaate.

CTA:n periaate.

CTA täydentää BLIS-toimintoa voimalla peruuttamisen aikana näyttää risteävän liikenteen sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.

CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat havaita.

CTA on aktiivinen vain peruutettaessa ja se aktivoidaan automaattisesti, kun vaihteiston peruutusasento valitaan.

  • Akustinen signaali varoittaa, kun CTA on havainnut jonkin lähestyvän sivulta - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen kohteen lähestymissuunnasta.
  • CTA varoittaa myös sytyttämällä BLIS-valot.
  • Varoitus esitetään myös palavana kuvakkeena näytön PAS-grafiikassa.

Rajoitukset

CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa, vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai peittävien esineiden läpi.

Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:

Auto on syvällä pysäköintitaskussa.

Auto on syvällä pysäköintitaskussa.

Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin

Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.

Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin muuttuu suhteessa peittävään autoon/esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee nopeasti.

Esimerkkejä lisärajoituksista:

  • Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi. CTA ei voi havaita tätä tilannetta.
  • CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.

Tärkeää

BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Huolto

BLIS- ja CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle.

Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla puolella.

Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla puolella.

  • Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
  • Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.

Oliko tästä apua?