Etäisyysvaroitus

Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 7/23/2018

Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto, joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä edessä olevaan ajoneuvoon. Toiminnolla on tiettyjä symboleita ja ilmoituksia, jotka voidaan esittää mittaristossa, jos toiminta on heikkoa johtuen sen rajoituksista.

SymboliSymbolit ovat kaaviomaisia.

Ilmoitus

Sisältö

Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa

Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.

Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja, esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.

Tietoja, ks. Tutkatunnistin - rajoitukset.

Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon

Etäisyysvaroitus sekä Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.

Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.


Oliko tästä apua?