Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja

Päivitetty 7/23/2018

Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toimintaa myös alle 30 km/h nopeuksissa.

Automaattivaihteistolla varustetussa autossa on mukautuvassa nopeudensäätimessä toiminto Jonoavustaja (kutsutaan myös nimellä "Queue Assist").

Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:

 • Laajennettu nopeusjakso - myös nopeuksissa alla 30 km/h ja seistäessä paikallaan
 • Kohteen vaihto
 • Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä paikallaan

Huomatkaa, että mukautuvan nopeussäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km - vaikka nopeussäädin selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta seisontaan asti, ei pienempää nopeutta voida valita.

Lukekaa lisää siitä, kuinka käsitellään nopeutta ja eri aikaetäisyyksiä edellä olevaan ajoneuvoon.

Laajennettu nopeusväli

Huomio

Jotta vakionopeussäädin voidaan aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni ja kuljettajan turvavyön kytkettynä.

Automaattivaihteiston yhteydessä mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa välillä 0-200 km/h.

Huomio

Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida nopeuden ollessa alle 30 km/h, tarvitaan edessä kohtuullisella etäisyydellä oleva ajoneuvo.

Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa jälleen liikkua, nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus. Kuljettajan pitää sitten aktivoida se uudelleen seuraavalla tavalla:

 • Painakaa ohjauspyörän painiketta .

tai

 • Painakaa kaasupoljinta.
> Sen jälkeen nopeussäädin palauttaa edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.

Huomio

Jonoavustin pitää auton paikallaan korkeintaan 4 minuuttia - sen jälkeen jarrut vapautuvat.

Katso lisätietoja jäljempänä olevasta selostuksesta "Automaattisen jarrutuksen lakkaaminen, kun auto seisoo paikallaan".

Kohteen vaihto

Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.

Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.

Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa toista ajoneuvoa nopeuksilla alle30 km/h ja vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, nopeudensäädin jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.

Varoitus

Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa edellä olevaa ajoneuvoa yli30 km/h:n nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta edellä olevasta ajoneuvosta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja vaihtaa sen sijaan tallennettuun nopeuteen.

 • Kuljettajan täytyy puuttua ajoon ja jarruttaa.

Automaattinen valmiustila kohteen vaihtuessa

Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:

 • kun nopeus alittaa 5 km/h ja nopeudensäädin on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
 • kun nopeus alittaa 5 km/h ja edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei nopeussäätimellä enää ole seurattavaa ajoneuvoa.

Automaattisen jarrutuksen päättyminen paikallaan oltaessa

Seuraavissa tilanteissa Jonoavustaja keskeyttää automaattisen jarrutuksen paikallaan oltaessa:

 • kuljettaja avaa oven
 • kuljettaja irrottaa turvavyönsä.

Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.

Tärkeää

Jonoavustin pitää auton paikallaan korkeintaan 4 minuuttia - sen jälkeen jarrut vapautuvat.

Kuljettajaa huomautetaan tästä useassa vaiheessa, joiden voimakkuus kasvaa:

 1. Akustinen varoitus (piippaus) sekä teksti-ilmoitus.
 2. Tuulilasin vilkkuva varoitusvalo syttyy.
 3. Alkaa esiintyä lyhyitä jarrutuksia.

Lisätietoja symboleista, ilmoituksista ja niiden sisällöstä, ks. osaa Symbolit ja ilmoitukset näytössä.

Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asetetaan valmiustilaan myös näissä tilanteissa:

 • kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
 • vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, N- tai R
 • kuljettaja asettaa nopeussäätimen valmiustilaan
 • seisontajarru kytketään.

Oliko tästä apua?