Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Mukautuva nopeudensäädin nopeudenrajoittimella

Mukautuva nopeudensäädin nopeudenrajoittimella

Mukautuva nopeudensäädin ilman nopeudenrajoitinta

Mukautuva nopeudensäädin ilman nopeudenrajoitinta

ACC:n kytkeminen päälle:

  • Painakaa ohjauspyörän painiketta - vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa.

ACC:n aktivointi:

  • Halutulla nopeudella - painakaa ohjauspyörän painiketta tai .
> Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo esittää "suurennuslasin" (6) tallennetun nopeuden ympärillä muutaman sekunnin ajan ja sen merkintä muuttuu VALKOISESTA VIHREÄKSI.

Kun tämä symboli vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI, ACC on aktiivinen ja auto pitää tallennetun nopeuden.

Vain kun symboli esittää kuvan toisesta ajoneuvosta, ACC säätää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.

Samalla merkitään nopeusväli:

  • suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä on esiohjelmoitu nopeus
  • pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon nopeus.

Tallennetun nopeuden muuttaminen

Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai pitkillä painikkeen tai painalluksilla.

Säätö +/- 5 km/h:

  • Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen painallus antaa +/- 5 km/h.

Säätö +/- 1 km/h:

  • Pitäkää painiketta painettuna ja vapauttakaa, kun mittariston merkintä on halutun nopeuden kohdalla.

Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.

Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen /-painikkeen painamista, auton nopeus painikkeen painamishetkellä tallennetaan.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Huomio

Jos jotakin mukautuvan nopeudensäätimen painikkeista painetaan useita minuutteja, toiminto lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin se voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto pysäyttää ja moottori käynnistää uudelleen.

Tietyissä tilanteissa sitä ei voida aktivoida uudelleen - tällöin mittaristo näyttää Sopeutuva nopeudensäätö ei saatavilla.


Oliko tästä apua?