Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 7/23/2018

Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen. Tässä on muutamia esimerkkejä - noudattakaa näissä tapauksissa annettua suositusta:

SymboliSymbolit ovat kaaviomaisia.

Ilmoitus

Sisältö

Symboli on valkoinen

Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.

Symboli on vihreä.

Auto säilyttää tallennetun nopeuden.

Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.

Aseta ESC normaali tilaan nopeuden- säädön mahdollist.

Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin ESC on asetettu Normaalitilaan - Vakautusjärjestelmä.

Sopeutuva nopeudensäätö peruttu

Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.

Sopeutuva nopeudensäätö ei saatavilla

Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.

Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:

  • jarrujen lämpötila on korkea
  • tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.

Lisätietoja vianetsinnästä, ks. osaa Vianetsintä ja toimenpide

Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa

Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.

  • Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.

Kuljettaja voi tällöin valita vaihtamisen tavanomaiseen nopeudensäätimeen (CC) - teksti-ilmoitus kertoo sopivista vaihtoehdoista.

Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista.

Sopeutuva nopeudensäädin Tarvitsee huollon

Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.

  • Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Paina jarrua auton pitämiseksi + akustinen hälytys + varoitusvalo tuulilasissa + "hakkaavat" jarrutukset

(Vain jonoavustajan kanssa)

Auto seisoo paikallaan ja mukautuva nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun, jolloin auto heti alkaa rullata.

  • Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai käyttää kaasupoljinta.

Alle 30 km/h Eteen tarvitaan ajoneuvo

(Vain jonoavustajan kanssa)

Näytetään yritettäessä aktivoida mukautuva nopeudensäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h ilman edessä aktivointietäisyydellä (n. 30 m) olevaa ajoneuvoa.


Oliko tästä apua?