Etäavain

Etäavain - toiminnot

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimessa on toimintoja, kuten esim. ovien lukitus ja lukituksen avaaminen.

Toiminnot

Perusmallinen etäavain.

Perusmallinen etäavain.

  Lukitseminen
  Lukituksen avaaminen
  Lähestymisvalaist. kesto
  Takaluukku
  Paniikkitoiminto
PCC:llä varustettu etäavain (Personal Car Communicator).

PCC:llä varustettu etäavain* (Personal Car Communicator).

  Infopainike - ks. PCC:llä varustettu etäavain - ainutlaatuiset toiminnot selostusta sen toiminnasta.

Toimintopainikkeet

Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan, ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta .

Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto.

Varoitus

Jos ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei kenenkään sormia jää väliin.

Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen aktivointi poistetaan.

Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto.

Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - kymmenen sekunnin kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.

Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR.

Turvavalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä.

Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.

Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.

Jos painiketta pidetään painettuna vähintään kolme sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.

Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se on ollut aktivoituna vähintään viisi sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu noin kolmen minuutin kuluttua.


Oliko tästä apua?