Etäavain

Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen

Päivitetty 7/23/2018

Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.

  • Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään

    Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.

    sisään.
  • Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä ja taustapeilit käännetään

    Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.

    ulos.

Huomio

Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.

Lukittaessa tapahtuu osoitus vain, jos kaikki lukot on lukittu ja kaikki ovet ovat kiinni. Osoitus annetaan, kun viimeinen ovi suljetaan.

Toiminnan valitseminen

Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR.


Oliko tästä apua?