PCC - Personal Car Communicator

Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys

Päivitetty 7/23/2018

PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car Communicator) ovien ja takaluukun lukituksen avaamista varten on n. 20 metriä autosta - muille toiminnoille jopa n. 100 metriä. Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.

Huomio

Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä informaatiopainikkeen toimintaa.

Käyttöetäisyyden ulkopuolella

Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon auto jätettiin, ilman että valo kulkee ympäri etäavaimessa.

Jos autossa käytetään useampaa etäavainta, vain etäavain, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.

Huomio

Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.


Oliko tästä apua?