Säädin

Aktiiviset kaukovalot*

Päivitetty 7/23/2018

Toiminto Aktiiviset kaukovalot havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Valot palautuvat kaukovaloille, kun valoa ei enää havaita.

Aktiiviset kaukovalot - AHB

Aktiiviset kaukovalot (Active High Beam - AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.

Valaistus palaa kaukovaloille muutamia sekunteja sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.

Aktivointi/aktivoinnin poisto

AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen säädin on asennossa (edellyttäen, ettei toimintoa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR).

Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin asennossa AUTO.

Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin asennossa AUTO.

Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen yhteydessä, kun auton nopeus on 20 km/h tai suurempi.

Aktivoikaa/deaktivoikaa AHB vetämällä vasenta ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa sen, että valaistus vaihtuu suoraan lähivaloille.

Auto analogisella mittaristolla

Kun AHB on aktivoituna, symboli palaa infonäytössä.

Kaukovalojen ollessa sytytettyinä myös symboli palaa mittaristossa.

Auto digitaalisella mittaristolla

Kun AHB on aktivoitu, symboli palaa valkoisena mittariston näytössä.

Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä.

Käsinkäyttö

Huomio

Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.

Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi heikentää toimintaa tai saada yhden tai useamman kamerasta riippuvan toiminnon lakkaamaan.

Jos ilmoitus Active high beam tilap. ei käytettävissä Kytke käsin esitetään mittariston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja lähivalojen välillä pitää tehdä manuaalisesti. Valokatkaisimen säädin voi kuitenkin olla asennossa . Sama on voimassa myös, jos ilmoitus Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso käyttöohjekirjaa ja symboli esitetään. Symboli sammuu, kun nämä ilmoitukset esitetään.

AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä, esim.sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symboli syttyy.

Varoitus

AHB on apuväline, jolla käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.

Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai sääolosuhteet sitä edellyttävät.

Tärkeää

Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä:

 • Rankkasade tai sankka sumu
 • Alijäähtyneen sateen yhteydessä
 • Lumipyry tai räntäsade
 • Kuutamo
 • Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
 • Kun edellä olevan liikenteen valot valaisevat heikosti
 • Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
 • Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
 • Kun esim. tiekaide peittää vastaan tulevan liikenteen valot
 • Kun liittyvillä teillä on liikennettä
 • Mäenharjoilla tai notkoissa
 • Jyrkissä mutkissa.

Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin - kameratunnistimen rajoitukset.


Oliko tästä apua?