Säädin

Ikkunannostimet

Päivitetty 7/23/2018

Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain kyseistä ikkunannostinta.

Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.

Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.

Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen avaussalpa, ks. Lapsilukko - sähköinen aktivointi.
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat

Varoitus

Valvokaa, ettei kukaan takaistuimella matkustava joudu puristukseen, kun suljette ikkunoita kuljettajan oven säätimillä.

Varoitus

Valvokaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristukseen, jos ikkunoita suljetaan. Tehkää näin myös etäavainta käytettäessä.

Varoitus

Jos autossa on lapsia - muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan. Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Käyttö

Ikkunannostimien käyttö.

Ikkunannostimien käyttö.

Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla

Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain ko. ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan käyttää.

Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla. Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.

Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. jäänmuodostuksen yhteydessä. Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.

Huomio

Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata hieman myös etuovien ikkunoita.

Käyttö ilman automatiikkaa

Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.

Käyttö automatiikalla

Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.

Käyttö etäavaimella ja keskuslukituksella

Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten ikkunannostimien käyttö, ks. Kauko-ohjain ja Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta.

Asettaminen uudelleen

          

Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se toimii oikein.

Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.

Päästäkää painike hetkeksi.

Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös yhdeksi sekunniksi.

Varoitus

Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.


Oliko tästä apua?