Säädin

Lasikatto*

Päivitetty 7/23/2018

Lasikaton rullaverhoa voidaan käyttää kattokonsolissa olevalla säätimellä.

Lasikatto on kiinteä, mutta sähkötoimista rullaverhoa voidaan käyttää avainasennossa I tai II kattokonsolissa olevalla säätimellä. Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Automaattinen avaaminen ääriasentoon
Manuaalinen avaaminen, kunnes painike vapautetaan
Manuaalinen sulkeminen, kunnes painike vapautetaan
Automaattinen sulkeminen ääriasentoon

Tärkeää

  • Välttäkää koskemasta rullaverhoon, koska se voi tällöin vaurioitua.
  • Käyttäkää rullaverhoa vain kattokonsolissa olevalla säätimellä.

Oliko tästä apua?