Säädin

Ohjauspyörä

Päivitetty 7/23/2018

Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.

Säätö

Ohjauspyörän säätö.

Ohjauspyörän säätö.

Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
          

Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa:

Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän vapauttamiseksi.

Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.

Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.

Varoitus

Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento ennen matkaan lähtemistä.

Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen* yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää, ks. Nopeudesta riippuvainen ohjaustehostin.

Painikesarjat* ja ohjauspyörän valitsimet*

Ohjauspyörän painikesarjat ja valitsimet.

Ohjauspyörän painikesarjat ja valitsimet.

Ohjauspyörävalitsin automaattivaihteiston manuaalista vaihteensiirtoa varten, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic
Äänentoiston ja puhelimen ohjaus, ks. lisäosaa Sensus Infotainment

Äänitorvi

Äänitorvi.

Äänitorvi.

Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin antamiseksi.


Oliko tästä apua?