Säädin

Takasumuvalo

Päivitetty 7/23/2018

Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.

Takasumuvalon painike.

Takasumuvalon painike.

Sumutakavalo voidaan sytyttää avainasennon II ollessa aktiivinen tai moottorin käynnissä sekä valokatkaisimen säätimen ollessa asennossa tai .

Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun sumutakavalo on sytytetty.

Sumutakavalo sammuu automaattisesti, kun moottori sammutetaan tai kun valokatkaisimen säädin käännetään asentoon tai .

Huomio

Sumutakavalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.


Oliko tästä apua?