Säädin

Taustapeilit - ulko

Päivitetty 7/23/2018

Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan ovessa olevalla säätövivulla.

Säätimet, ulkotaustapeilit.

Säätimet, ulkotaustapeilit.

Säätö

Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.

Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.

Painakaa vielä kerran painiketta L tai R. Valon pitää sammua.

Varoitus

Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Kohteet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.

Asetusten tallennus

Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset.

Taustapeilien ja kuljettajan istuimen asentojen tallennus voidaan jokaisen etäavaimen osalta tallentaa auton avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi.

Taustapeilin kääntäminen pysäköitäessä

Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset.

Video thumbnail
     

Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas, jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.

Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.

Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.

Automaattinen taustapeilin kääntäminen pysäköitäessä

Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset.

Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili käännetään automaattisesti kulmaan alas, jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa hetken kuluttua.

Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR.

Automaattinen kääntäminen sisään lukitsemisen yhteydessä

Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset.

Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti sisään/ulos.

Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR.

Palautus normaaliasentoon

     

Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen toimisi oikein:

Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.

Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L ja R.

Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.

Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.

Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit*

     

Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään:

Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään I).

Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua. Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin sisäänkäännettyyn asentoon.

Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.

Lähestymisvalaistuksen kesto ja saattovalo

Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus tai turvavalaistus on valittu.


Oliko tästä apua?