Säädin

Valokatkaisimet

Päivitetty 7/23/2018

Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Sitä käytetään myös säätämään näyttö- ja mittaristovalaistusta sekä tunnelmavaloja.

Katsaus valokatkaisimiin

Katsaus valokatkaisimiin.

Katsaus valokatkaisimiin.

Näyttö- ja mittaristovalaistuksen sekä tunnelmavalaistuksen säätöpyörä*
Sumutakavalon painike
Ajovalojen ja seisontavalojen katkaisin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä

Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.

Katkaisimen asennot

Tila

Sisältö

HuomiovalotSijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella., kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Huomiovalot, sivuvalot takana ja positio-/seisontavalot, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä.

Sivuvalot takana ja positio-/seisontavalot, kun auto on pysäköitynä.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Huomiovalot, sivuvalot takana ja positio-/seisontavalot päivänvalossa, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä.

Lähivalot, sivuvalot takana ja positio-/seisontavalot/sivuvalot heikossa päivänvalossa tai pimeässä tai sumutakavalon ollessa aktivoituna. Aktiivisilla ksenonvalonheittimillä* varustetussa autossa palavat huomiovalot rajoitetulla valovoimalla.

Toiminto Tunnelin havaitseminen* on aktivoitu.

Toimintoa Aktiiviset kaukovalot* voidaan käyttää.

Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Lähivalot, sivuvalot takana ja positio-/seisontavalot.

Kaukovalot voidaan aktivoida.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Aktiivisilla ksenonvalonheittimillä varustetussa autossa palavat huomiovalot rajoitetulla valovoimalla.

Volvo suosittelee, että asentoa käytetään ajettaessa niin kauan, kun liikennetilanteet tai sääolosuhteet eivät ole epäsuotuisia toiminnolle Aktiiviset kaukovalot*.

Mittaristovalaistus

Video thumbnail

Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.

Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.

Valonheittimien korkeussuuntauksen säätö

Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta. Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.

Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.

Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.

Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.

Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.

Vain kuljettaja
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella
Henkilöt kaikilla istuimilla
Henkilöt kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa

Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.


Oliko tästä apua?