Turvatyynyt

Matkustajan turvatyyny

Päivitetty 7/23/2018

Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä.

Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.

Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.

Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.

Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta ohjattavassa autossa.

Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta ohjattavassa autossa.

Matkustajan turvatyynyn varoitustarra on toisessa seuraavista kahdesta paikasta autossa:

Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.

Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.

Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.

Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.

Varoitus

Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara tai vakava vamma.

Varoitus

Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.

Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.

Varoitus

Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.

Varoitus

Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.

Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai istua matkustajan istuimen edessä.

Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

Kytkin - PACOS*

Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny voidaan deaktivoida, jos auto on varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Varoitus

Aktivoitu turvatyyny (etumatkustajan paikka):

Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoituna. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm.

Aktivoimaton turvatyyny (etumatkustajan paikka):

Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140 cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

Varoitus

Jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole PACOS-kytkintä (etumatkustajan turvatyynyn käytöstäpoisto), turvatyyny on aina aktivoituna.


Oliko tästä apua?