Turvatyynyt

Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi*

Päivitetty 7/23/2018

Matkustajan puoleinen turvatyyny etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Kytkin - PACOS

Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin (PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.

Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa. Etäavaimen avainliuskaa voidaan käyttää asennon muuttamiseen.

Turvatyynyn katkaisimen sijainti

Turvatyynyn katkaisimen sijainti

Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät matkustajat istua etuistuimella, sitä vastoin ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli 140 cm pitkät henkilöt.

Varoitus

Aktivoitu turvatyyny (etumatkustajan paikka):

Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoituna. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm.

Aktivoimaton turvatyyny (etumatkustajan paikka):

Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140 cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

Varoitus

Jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole PACOS-kytkintä (etumatkustajan turvatyynyn käytöstäpoisto), turvatyyny on aina aktivoituna.

Huomio

Kun etäavain on avainasennossa II, esitetään mittaristossa turvatyynyn varoitussymbolin. 6 sekuntia.

Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan.

Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.

Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.

Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu (ks. edellä olevaa kuvaa).

Varoitus

Älkää koskaan asettako lastenistuinta tai lastentyynyä etuistuimelle, jos turvatyyny on aktivoituna ja kattokonsolin symboli palaa. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.

Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.

Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.

Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).

Varoitus

Älkää salliko matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään samalla mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Varoitus

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.


Oliko tästä apua?