Hätäpalvelut

Palvelukeskuksen hälyttäminen manuaalisesti

Päivitetty 7/23/2018

Ottakaa yhteys VOC-palvelukeskukseen avun pyytämiseksi hätätilanteissaAutot Volvo On Call*-toiminnolla .

  1. Painakaa SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia avun kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tai ulkoisen uhan yhteydessä tms.
  2. VOC:n palvelukeskus saa ilmoituksen avun tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
  3. VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta avusta.

Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.


Oliko tästä apua?