Akku

Käynnistysakku - yleistä

Päivitetty 7/23/2018

Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.

Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.

Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.

  • Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
  • Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty oikein ja kiristetty asianmukaisesti.

Seuraava taulukko näyttää käynnistysakun erittelyt.

Jännite (V)

12

KylmäkäynnistyskykyEN-normin mukaisesti. - CCACold Cranking Amperes. (A)

720Käsivalintainen vaihteisto.

760Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta. tai 800Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta.

Koko , PxLxK (mm)

278×175×190Käsivalintainen vaihteisto.

278×175×190Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta. tai 315×175×190Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta.

Kapasiteetti (Ah)

70Käsivalintainen vaihteisto.

70Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta. tai 80Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta.

Tärkeää

Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa tarraa).

Huomio

  • Akun pitää olla alkuperäisen akun mittojen mukainen.
  • Akkujen korkeudet vaihtelevat.

Varoitus

  • Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen, että akku räjähtää.
  • Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
  • Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Tärkeää

Ladattaessa käynnistysakkua tai apuakkua saa käyttää vain nykyaikaista akkulaturia, jonka latausjännite on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa ei saa käyttää, koska se voi vaurioittaa akkua.

Tärkeää

Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus mittariston infonäytössä käynnistysakun varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen jälkeen.

  • Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.

Ks. Apukäynnistyskaapelit - siinä selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.

Huomio

Jos käynnistysakku tyhjenee monta kertaa, tämä vaikuttaa akun käyttöikään heikentävästi.

Käynnistysakun käyttöikään vaikuttaa monta tekijää, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto. Akun käynnistyskyky alenee asteittain ajan myötä ja siksi lataaminen on tarpeen, jos autoa ei käytetä pitkään aikaan tai jos autolla ajetaan vain lyhyitä matkoja. Myös suuri kylmyys alentaa käynnistyskykyä edelleen.

Jotta käynnistysakku pysyisi hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin ajoa viikossa tai automaattisella ylläpitolataustoiminnolla varustetun latauslaitteen kytkemistä käynnistysakkuun.

Jatkuvasti täyteen ladatun akun käyttöikä on kaikkein pisin.


Oliko tästä apua?