Tutki ohjekirjaasi

V40
2015 Early

Moottoritila

20 Tulokset

Käynnistysakku - vaihto

Käynnistysakku tulee vaihtaa valtuutetulla korjaamolla.

Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö

Moottoriversiosta riippuen tarkastetaan öljymäärä öljynmittatikulla tai elektronisella öljymäärän anturilla.

Varokkeet - yleistä

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.

Sähköjärjestelmä

Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.

Moottoritila - katsaus

Katsaus esittää normaalit tarkastuskohdat.

Huuhteluneste - täyttö

Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja ikkunoiden puhdistamiseen. Talvella on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.

Moottoritila - tarkastus

Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.

Jäähdytysneste - laatu ja määrä

Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen määrä voidaan lukea taulukosta.

Huuhteluneste - laatu ja määrä

Huuhtelunestettä käytetään tuuli- ja takalasinpyyhkimien kanssa auton lasien ja valonheittimien puhdistamiseen ja ajonäkyvyyden varmistamiseen.

Moottoriöljy - yleistä

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä.

Moottoriöljy - laatu ja määrä

Suositeltu moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.

Jarruneste - laatu ja määrä

Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.

Varokkeet - moottoritilassa

Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat mm.moottori- ja jarrutoimintoja.

Akku - symbolit

Akussa on informaatio- ja varoitussymboleja.

Jäähdytysneste - taso

Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan käyttää matkustamon lämmittämiseen. Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.

Konepelti - avaaminen ja sulkeminen

Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja etusäleikön salpa on siirretty vasemmalle. Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja etusäleikön salpa on siirretty vasemmalle.

Akku - Start/Stop

Start/Stop -toiminnolla varustettu käynnistysakun lisäksi myös apuakulla.

Käynnistysakku - yleistä

Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita. Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.

Jarru- ja kytkinneste - määrä

Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.

Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus

Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.