Moottoritila

Jarru- ja kytkinneste - määrä

Päivitetty 7/23/2018

Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.

Määrän tarkastus

Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö. Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä säännöllisesti.

Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka toisen määräaikaishuollon yhteydessä.

Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.

Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu, ks. Jarruneste - laatu ja määrä.

Varoitus

Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Volvo suosittelee, että jarrunesteen vähentymisen syy tutkitaan valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.

Lisäys

Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.

Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.

Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella olevien merkkien MIN ja MAX välillä.

Tärkeää

Älkää unohtako asettaa kantta.


Oliko tästä apua?