Moottoritila

Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö

Päivitetty 7/23/2018

Moottoriversiosta riippuen tarkastetaan öljymäärä öljynmittatikulla tai elektronisella öljymäärän anturilla.

Öljynmittatikulla varustettu moottori

Ei koske 4-syl. 2,0 l tai 5-syl. dieseliä, joissa on elektroninen öljymäärän anturi.

Mittatikku ja täyttöputki.

Mittatikku ja täyttöputki.

On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.

Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan 2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.

Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.

Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.

Mittaus ja mahdollinen lisäys

Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa. On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan.

Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.

Työntäkää mittatikku takaisin alas.

Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.

Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä, tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti alapuolella, voidaan tarvita suurempi määrä.

Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen, tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1-4.

Varoitus

Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän. Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.

Varoitus

Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.

Moottori elektronisella öljymäärän anturilla, 4-syl. 2.0 l

TäyttöputkiElektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua..

Täyttöputki

Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.

.

Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.

Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.

Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.

Ilmoitus
Moottorin öljymäärä

Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo.

Varoitus

Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle. Öljymäärä voi olla liian suuri.

Tärkeää

Pienen öljymäärän ilmoituksen yhteydessä lisätkää vain ilmoitettava määrä, esim. 0,5 litraa.

Huomio

Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois. Autolla on pitänyt ajaa n. 30km ja sen on pitänyt seistä paikallaan 2 tuntia moottori sammutettuna vaakasuoralla alustalla ennen kuin öljymäärän näyttö tulee oikeaksi.

Varoitus

Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.

Öljymäärän mittaaminen, 4-syl. 2.0 l

      

Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se seuraavan sekvenssi mukaisesti.

Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään vasemmassa vivussa asentoon Öljymäärä.

Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin öljymäärästä.

Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo.

Huomio

Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma, ulkolämpötila yms.), esitetään ilmoitus Ei saatavilla. Tämä ei tarkoita, että auton järjestelmässä on jotain vikaa.

Moottori elektronisella öljymäärän anturilla, 5-syl. diesel

 TäyttöputkiElektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua..

Täyttöputki

Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.

.

Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin mittariston infonäytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.

Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.

Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.

Ilmoitus
Moottorin öljymäärä

Öljymäärä voidaan tietyissä autoissa tarkastaa elektronisen öljynmäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori on sammutettuna.

Varoitus

Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle. Öljymäärä voi olla liian suuri.

Tärkeää

Ilmoituksen Öljymäärä alhainen Lisää 0,5 litraa yhteydessä lisätkää vain 0,5 litraa.

Huomio

Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois. Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen kuin öljymäärä näytetään oikein.

Varoitus

Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4) esitetään seuraava kuvan mukaisesti. Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.

Varoitus

Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.

Öljymäärän mittaaminen, 5-syl. diesel

      

Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se seuraavan sekvenssi mukaisesti.

Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään vasemmassa vivussa asentoon Öljymäärä.

Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin öljymäärästä.

Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo.

Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään. Suositeltu täyttötaso on 4. Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.

Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään. Suositeltu täyttötaso on 4. Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.


Oliko tästä apua?