Perävaunun vetäminen

Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus

Päivitetty 7/23/2018

Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan seuraavasti:

Kiinnitys

Poistakaa suojakotelo painamalla ensin salpaa sisään ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin .

Varmistakaa, että mekanismin lukitus on avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.

Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.

Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.

Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.

Kääntäkää avain vastapäivään lukittu-asentoon. Poistakaa avain lukosta.

Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.

Varoitus

Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien mukaisesti.

Tärkeää

Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten, vetokoukun muun osan pitää olla puhdas ja kuiva.

Varmuusvaijeri.

Varoitus

Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.

Irrotettavan vetokoukun irrotus

Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se myötäpäivään avattuun asentoon.

Työntäkää lukituspyörä sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään , kunnes kuuluu naksahdus.

Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja vetäkää samalla kuulaosa irti taakse- ja ylöspäin.

Varoitus

Kiinnittäkää irrotettava vetokoukku turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään autossa, ks. Irrotettava vetokoukku - säilytys.

Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.


Oliko tästä apua?