Perävaunun vetäminen

Irrotettava vetokoukku* - säilytys

Päivitetty 7/23/2018

Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua kuormatilassa.

Irrotettavan vetokoukun säilytyspaikka.

Irrotettavan vetokoukun säilytyspaikka.

Tärkeää

Poistakaa irrotettava vetokoukku aina käytön jälkeen ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa.


Oliko tästä apua?