Etäisyysvaroitus

Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 7/23/2018

Toiminto Etäisyysvaroitus(Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.

Toiminnolla on tiettyjä symboleita ja ilmoituksia, joita voidaan esittää mittaristossa, jos toiminto on alennetulla tasolla sen rajoituksista johtuen.

SymboliSymbolit ovat kaaviomaisia.

Ilmoitus

Sisältö

Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa

Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.

Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja, esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.

Tietoja, ks. Tutkatunnistin - rajoitukset.

Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon

Etäisyysvaroitus sekä Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.

Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.


Oliko tästä apua?