Säilytys

Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä

Päivitetty 7/23/2018

Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu tunnelikonsolin säilytyslokeroon sekä mukinpitimen viereenJos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois..

12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.

12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.

Sähköliitäntöjä voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännöistä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avaimen asennossa I.

Varoitus

Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun sitä ei käytetä.

Huomio

Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa poistettuna tai auton ollessa lukittuna, esim. kun moottorin- ja matkustamonlämmitin* aktivoidaan ennalta asetettuna ajankohtana.

Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.

Tärkeää

Suurin virranotto on 10 A (120 W) kummastakin liittimestä.

Huomio

Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytettävä kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä. Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK) käyttämisestä.


Oliko tästä apua?