Pyörän vaihto

Pyöränvaihto - varapyörän asennus*

Päivitetty 7/23/2018

On tärkeää, että varapyörän asennus suoritetaan oikein.

Asennus

Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.

Asentakaa pyörä. Kiristäkää pyöränmutterit kunnolla.

Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi pyöriä.

Kiristäkää pyörämutterit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränmutterit kiristetään kunnolla oikeaan kiristysmomenttiin. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.

Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.

Huomio

Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.

Nosturin* ja työkalujen sijoittaminen takaisin paikoilleen

Kun työkaluja ja nosturia on käytetty, ne pitää asettaa oikein takaisin paikoilleen vaahtopalaan.

Kiertäkää hinaussilmukka irti pyöränruuviavaimesta.

Asettakaa mahdollisesti käyttämänne työkalut takaisin lokeroihinsa vaahtopalaan seuraavassa järjestyksessä:

  • hinaussilmukka/suppilo/torx-avain/lukittavan pyöränruuvin hylsy/pölykapselin työkalu
  • nosturi (pitää olla kierrettynä oikealle korkeudelle, jotta se sopii vaahtopalan lokeroon, kahva jalan päällä ja alas vaahtopalan uraan)
  • hylsyavain (nosturin yläpuolella).

Jos varapyörää on käytetty, vaurioitunut pyörä voidaan laittaa muovipussiin, joka on pakkauksessa käsineiden kanssa. Asettakaa vaahtopala takaisin säilytystilaan ja kiertäkää kiinnitysruuvi säilytystilan lattiaan.

Jos varapyörää ei ole käytetty, asettakaa vaahtopala varapyörään, ja asettakaa varapyörä takaisin säilytystilaan. Kiertäkää kiinnitysruuvi kiinni säilytystilan lattiaan.

Asettakaa irrotettava vetokoukku takaisin.

Huomio

  • Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
  • Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.

Tärkeää

Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.


Oliko tästä apua?