Varokkeet

Varokkeet - yleistä

Päivitetty 7/23/2018

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.

Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.

Vaihto

Katsokaa varokeluettelosta kyseisen varokkeen sijainti.

Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen taivutettu lanka palanut poikki.

Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka väri ja ampeerilukema ovat samat kuin entisen.

Varoitus

Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai ilmoitettua suurempaa ampeerilukua varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.

Sähkökeskusten sijainti

          

Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, hansikaslokeron alla oleva sähkökeskus on toisella puolella.

Moottoritila
Hansikaslokeron alla
Oikean etuistuimen alla

Oliko tästä apua?