Audioasetukset

Äänenvoimakkuus ja nopeuskompensointi

Päivitetty 7/23/2018

Säädä äänenkompensointi matkustamon häiritsevälle melulle.

Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää melua lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kompensointi voidaan asettaa tasolle Alhainen, Keski, Voimakas tai Pois.

Painakaa SOUND päästäksenne ääniasetusvalikkoon. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Äänenv. kompensaatio ja painakaa OK/MENU.

Valitkaa taso kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.


Oliko tästä apua?