Audioasetukset

Audio ja media - yleiset audioasetukset

Päivitetty 7/23/2018

Audio- ja mediajärjestelmän yleiset audioasetukset.

Painakaa SOUND päästäksenne audioasetusvalikkoon (Basso, Diskantti, jne.). Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne valintaanne (esim. Diskantti) ja painakaa OK/MENU valitaksenne.

Säätäkää asetus kääntämällä TUNE-säädintä ja tallentakaa asetus painikkeella OK/MENU. Huomatkaa, että äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain miellyttävän äänenvoimakkuuden alueella. Kun jokin toiminto on aktiivinen (esim. navigointijärjestelmä), ääntä voidaan säätää kääntämällä VOL-säädin min./maks.-asentoon.

Jatkakaa TUNE-säätimen kääntämistä päästäksenne muihin vaihtoehtoihin:

 • Premium sound * - Kehittyneet ääniasetukset.
 • Basso – Basson taso.
 • Diskantti – Diskantin taso.
 • Faaderi – Etu- ja takakaiuttimien välinen tasapaino.
 • Balanssi – Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien välinen tasapaino.
 • Taajuuskorjain - Eri taajuusalueiden äänitaso.
 • Navigointi - äänenvoim. - Navigointijärjestelmän järjestelmän puheäänen voimakkuus*.
 • Ääniohj. - äänenvoim. - Puheääniohjauksen järjestelmän puheäänen voimakkuus.
 • Soittosign. voimakk. - Yhdistetyn matkapuhelimen soittosignaalin äänenvoimakkuus autossa.
 • Pysäköintiav. voimakk - Pysäköintitutkan äänenvoimakkuus*.
 • Cross Traffic Alert -ääni - CTA-järjestelmän äänenvoimakkuus*.
 • Äänenv. kompensaatio - Matkustamon häiritsevän melun äänikompensointi.
 • Nollaa ääniasetukset - Palauttaa ääniasetukset tehdasasetukseksi.

Oliko tästä apua?