Audioasetukset

Taajuuskorjaimen asettaminen

Päivitetty 7/23/2018

Asettakaa taajuuskorjain ja sovittakaa äänenvoimakkuus erikseen eri radiotaajuuksille ja televisiolle.

Painakaa SOUND päästäksenne ääniasetusvalikkoon. Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne kohtaan Taajuuskorjain ja painakaa OK/MENU.

Valitkaa taajuusalue kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Säätäkää ääniasetus kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU tai kumotkaa asetus painamalla EXIT. Jatkakaa samalla tavalla muiden, muutettavien taajuusalueiden suhteen.

Kun ääniasetus on valmis, painakaa EXIT vahvistaaksenne ja siirtykää takaisin normaalinäkymään.


Oliko tästä apua?