Audioasetukset

Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuuden asettaminen

Päivitetty 7/23/2018

Säätäkää äänenvoimakkuus ulkoiselle äänilähteelle. Jos äänenvoimakkuus on liian suuri tai liian pieni, äänen laatu voi heikentyä.

Jos ulkoinen äänilähde (esim. mp3-soitin tai iPod®) on kytkettynä AUX-liitäntään, voi kytkettävällä äänilähteellä olla muu äänenvoimakkuus kuin äänentoistolaitteiston sisäinen äänenvoimakkuus (esim. radio). Korjatkaa tämä säätämällä tuloliitännän äänenvoimakkuutta: Painakaa AUX-lähteen normaalinäkymässä OK/MENU, valitkaa AUX-tulo ja sitten äänenvoimakkuuden säätö Normaali tai Vahvistettu.

Huomio

Jos ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on liian suuri tai liian pieni, äänen laatu voi heikentyä. Äänenlaatu voi heikentyä myös, jos soitinta ladataan, kun ääni- ja mediajärjestelmä on AUX-tilassa. Välttäkää siinä tapauksessa soittimen lataamista 12 V:n liitännän kautta.


Oliko tästä apua?