Internetiin yhdistetty auto

Internetiin yhdistetty auto

Päivitetty 7/23/2018

Auton ollessa liitettynä internetiin voidaan esimerkiksi käyttää navigointipalveluja, web-radiota ja musiikkipalveluja sovellusten välityksellä ja käyttää auton sisäänrakennettua nettiselainta.

Kun auto on liitettynä internetiin, lisäohjelmien (sovellusten) käyttäminen on mahdollista. Käytettävissä oleva sovellukset voivat vaihdella, mutta ne voivat esim. olla tyyppiä navigointipalvelut, sosiaaliset mediat, web-radio ja musiikkipalvelut. Autossa on helppokäyttöinen nettiselain tietojen etsimiseksi ja näyttämiseksi internetistä.

Jos internetyhteys muodostetaan matkapuhelimen välityksellä, ovat matkapuhelimen muut toiminnot samanaikaisesti käytettävissä, kuten tekstiviestien lukeminen ja soittaminen, ks. Bluetooth® handsfree-puhelin.

Matkapuhelimen ja verkko-operaattorin on tuettava internetjakoa (internetyhteyden jakoa) ja liittymässä on oltava dataliikennepalvelu.

Huomio

Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.

Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa lisämaksuihin.

Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.

Peruskäsittely, lukekaa järjestelmän käsittelystä ja valikkokäsittelystä.

Auton yhdistäminen internetiin

Internetyhteyden asetukset.

Internetyhteyden asetukset.

Internetyhteyden perusasetus on, ettei yhdistetä internetiin. Kun yhdistämisvaihtoehto on valittu, tämä vaihtoehto säilytetään ja auto kytkeytyy automaattisesti, kun verkko on käytettävissä. Internetiin yhdistämisen tavan vaihtamiseksi valitkaa toinen yhdistämisvaihtoehto. Jotta internetiin ei yhdistetä automaattisesti, valitkaa verkkoliitännän keskeyttäminen.

Valitkaa liittämisvaihtoehto Bluetooth®, Wi-Fi tai automodeemi*.

Automodeemi*

Vain Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot

Kytkettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.

Yhdistäminen automodeemilla, ks. Automodeemi.

Bluetooth®

Internetjaon aktivointi (internetliitännän jakaminen (kannettava-/henkilökohtainen hotspot)) matkapuhelimessa.

Painakaa MY CAR päästäksenne lähteen normaalinäkymään. Painakaa sitten OK/MENU ja valitkaa AsetuksetInternet-asetuksetYhteysvalintaBluetooth.

Auto on nyt kytkeytyneenä.

Jatkossa auto kytkeytyy automaattisesti Bluetooth®-toiminnon kautta käytettävissä olevaan verkkoon.

Symboli näytössä esittää ko. liitäntätilan.

Verkkokytkennän keskeyttämiseksi katsokaa Verkkokytkennän keskeyttäminen.

Auto voi muistaa enintään 10 Bluetooth®-verkkoa. Jos lisätään vielä yksi, poistetaan vanhin verkko ja tunnussana muistettavien verkkojen listasta.

Wi-Fi

Internetjaon aktivointi (internetliitännän jakaminen (kannettava-/henkilökohtainen hotspot)) matkapuhelimessa.

Painakaa MY CAR päästäksenne lähteen normaalinäkymään. Painakaa sitten OK/MENU ja valitkaa AsetuksetInternet-asetuksetYhteysvalintaWi-Fi.

Käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku käynnistyy.

Valitkaa verkkonne.

Valitkaa Yhdistä.

Anna verkon tunnussana.

Auto yrittää nyt kytkeytyä verkkoon.

Jatkossa auto kytkeytyy automaattisesti Wi-Fi-toiminnon kautta käytettävissä olevaan verkkoon.

Symboli näytössä esittää ko. liitäntätilan.

Verkkokytkennän keskeyttämiseksi katsokaa Verkkokytkennän keskeyttäminen.

Auto voi muistaa enintään 10 Wi-Fi-verkkoa. Jos lisätään vielä yksi, poistetaan vanhin verkko ja tunnussana muistettavien verkkojen listasta.

Tallennetun Wi-Fi-verkon poistaminen

Painakaa MY CAR päästäksenne lähteen normaalinäkymään.

Painakaa sitten OK/MENU ja valitkaa AsetuksetInternet-asetukset.

Valitkaa Wi-Fi.

Lista käytettävissä olevista verkoista esitetään.

Valitkaa poistettava verkko.

Valitkaa Unohda.

Auto ei enää automaattisesti kytkeydy verkkoon.

Kaikkien verkkojen poistaminen

Kaikki verkot voidaan poistaa samanaikaisesti. Huomatkaa tällöin, että kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palautetaan alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.

Tehdasasetusten palauttamiseksi painakaa MY CAR keskikonsolissa, sen jälkeen OK/MENU ja valitkaa AsetuksetPalauta tehdasasetukset.

Wi-Fi -toiminnon tekniikka ja turvallisuus

Vain seuraavan tyyppiseen verkkoon liittäminen on mahdollista:

  • Taajuus - 2,4 GHz.
  • Normit - 802.11 b / g / n.
  • Turvallisuustyyppi - WPA2-AES-CCMP.

Jos useita yksiköitä toimii taajuudella samanaikaisesti, suorituskyky voi heiketä.

Verkkokytkennän keskeyttäminen

Painakaa OK/MENU ja valitkaa AsetuksetInternet-asetuksetYhteysvalintaEi mitään. Auto ei yhdisty internetiin.

Puuttuva tai huono internetyhteys

Siirrettävän datan määrä riippuu siitä, minkälaisia palveluja ja sovelluksia autossa käytetään. Esimerkiksi äänen suoratoisto voi aiheuttaa paljon dataliikennettä, jolloin yhteyden on oltava hyvä ja signaalin vahva.

Matkapuhelimesta autoon

Kytkeytymisen nopeus voi vaihdella riippuen matkapuhelimen sijainnista autossa. Siirtäkää matkapuhelin lähemmäs auton ääni- ja mediajärjestelmää signaalin voimakkuuden lisäämiseksi. Varmistakaa, ettei välissä ole mitään häiritsevää.

Matkapuhelimesta verkko-operaattorille

Mobiiliverkon nopeus vaihtelee kulloisenkin sijainnin kuuluvuuden mukaan. Verkon kuuluvuus voi olla heikompaa esim. tunneleissa, mäkien takana, syvissä laaksoissa tai sisätiloissa. Nopeus riippuu myös teleoperaattorin kanssa tehdystä sopimuksesta.

Huomio

Jos dataliikenteen osalta on ongelmia, ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne.


Oliko tästä apua?