Johdanto

Plug-in hybrid - johdanto

Päivitetty 7/23/2018

Autolla ajetaan tavalliseen tapaan. Sähkömoottori kuljettaa autoa pääasiassa alhaisilla nopeuksilla, dieselmoottori suurilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa.

Tärkeää tietää

Varoitus

Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.

Suurjännite

Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä. Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi kuvattu tässä käyttöoppaassa. Lukekaa lisää moottoritilasta.

Varoitus

Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain valtuutettu henkilökunta.

Autolla ajaminen

Autolla ajetaan tavalliseen tapaan. Sähkömoottori kuljettaa autoa pääasiassa alhaisilla nopeuksilla, dieselmoottori suurilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa. Lukekaa lisää aiheesta Polttoainetaloudellinen ajo.

Ajotilat

Ajon aikana on mahdollista siirtää auto eri ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai tehoa vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että dieselmoottorin käyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden optimaalisen yhdistelmän valitun ajotilan perusteella. Lukekaa lisää aiheesta Käyttöjärjestelmät - ajotilat.

Mittaristo

Mittaristossa on kaksi kenttää, jotka näyttävät mallikohtaista tietoa V60 PLUG-IN HYBRID -mallista: hybridiakun mittari (kulloinenkin energiataso), käytössä oleva ajotila, dieselmoottorin käydessä syttyvä symboli, Hybrid Guide ja energian talteenotto. Lukekaa lisää mittaristosta.

Esi-ilmastointi

Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien sekä dieselmoottorin ja sen käyttöjärjestelmän lämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti vähenee huomattavasti, jos akku on liian kylmä tai liian lämmin. Esi-ilmastoinnilla auton käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä kuluminen että energian tarve ajon aikana vähenee. Lukekaa lisää aiheesta Yleistä esi-ilmastoinnista.

Hybridiakun lataus

Tärkeää

Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun on olemassa salamaniskun vaara.

Hybridiakku on litium-ioni-tyyppiä ja sitä voidaan ladata eri tavoin. Ohjauslaitteella varustettu latausjohdin voidaan liittää auton ja 230 V AC:n pistorasian väliin, ks. Latausjohdin ja ohjauslaite. Latausaika riippuu latausvirrasta.

Kevyessä jarrutuksessa sähkömoottoria käytetään moottorijarruna ja auton liike-energia muutetaan sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen. Lukekaa lisää jarrutusenergian talteenotosta.

Dieselmoottori voi lisäksi tarvittaessa ladata sähkömoottorin hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla, ks. käyttöjärjestelmät ja ajotilat.


Oliko tästä apua?