Etäisyysvaroitus

Etäisyysvaroitus*

Päivitetty 7/23/2018

Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.

Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli 30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka ajavat oman auton edessä samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.

Oranssinvärinen varoitusvaloHUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen..

Oranssinvärinen varoitusvalo

HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.

.

Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.

Huomio

Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta, kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.

Varoitus

Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.

Käsittely

Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto on kytketty päälle.

Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CARMY CAR - etsikää sieltä esiin toiminto Etäisyysvaroitus.

Aikaetäisyyden asettaminen

Aikaetäisyyden säädin ja symboli.

Aikaetäisyyden säädin ja symboli.

Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaväli - päällä.

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaan. 3 sekuntia.

Sama symboli esitetään myös mukautuvan nopeudensäätimen ollessa aktivoituna.

Huomio

Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.

Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös mukautuva nopeudensäädin.

Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.


Oliko tästä apua?