Hybridiä koskevat tiedot

Hybridiakun lataaminen

Päivitetty 7/23/2018

Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto on varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.

Hybridiakku ladataan ohjausyksiköllä varustetun latausjohtimen avulla. Yksikkö on sijoitettu säilytystilaan kuormatilan lattialuukun alle, ks. Latausjohdin ja ohjauslaite.

Huomio

Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa tukevan latausjohtimen käyttöä.

Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä latausvirrasta .

Auton hybridiakkua ladattaessa ohjauslaite näyttää kulloisenkin tilan latauksen aikana ja sen päätyttyä.

Niin kauan kuin hybridiakun lataus jatkuu, ladataan myös auton käynnistysakkua.

Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC tai yli 30 ºC, jotkut auton toiminnot voivat muuttua tai jäädä pois, koska hybridiakun kapasiteetti pienenee tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

Sähkökäyttö ei ole mahdollista, jos akun lämpötila on liian matala tai liian korkea. Jos ajotila PURE(ks. käyttöjärjestelmät ja ajotilat) on tällöin valittuna, polttomoottori käynnistyy.

Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan 3

Eurooppalainen normi - EN 61851-1.

mukaisesti

Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin ole omaa ohjausyksikköä.

Sen sijaan sillä on erityinen liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan. Noudattakaa latausaseman ohjeita.

Huomio

Auto ei ole yhteensopiva kaikentyyppisten latausasemien kanssa, eikä se voi ottaa vastaan yli 20 A:n virranvoimakkuutta. Jos auto kytketään latausasemaan, joka ei ole yhteensopiva auton kanssa tai jonka antama virranvoimakkuus on korkeampi kuin mitä auto voi ottaa vastaan, LED-ilmaisin palaa latausliitännässä punaisena. Lataaminen ei ole tällöin mahdollista.

Lataaminen polttomoottorilla

Auto tuottaa akkuun virtaa ja akkua ladataan polttomoottorin ollessa käynnissä. SAVE-ajotilassa polttomoottori lataa akkua ja varmistaa sen, että akun energiakapasiteetti riittää n. 20 km:n ajamiseen sähkökäytöllä.

Lukekaa lisää käyttöjärjestelmistä ja ajotiloista.


Oliko tästä apua?