Hybridiä koskevat tiedot

Latausjohdin ja ohjauslaite

Päivitetty 7/23/2018

Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään auton hybridiakun lataamiseen. Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta.

Latausjohdin on sijoitettu säilytystilaan tavaratilan lattialuukun alle.

Latausjohdin on sijoitettu säilytystilaan tavaratilan lattialuukun alle.

Erittelyt, latausjohdin

Kotelointiluokka

IP67

Ympäristön lämpötila

-32 ºC - +50 ºC

Varoitus

Latausjohdinta ei saa käyttää, jos sen jokin osa on vaurioitunut - tällöin on sähköiskun ja vakavan henkilövahingon vaara.

Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Tärkeää

Älkää koskaan irrottako latausjohdinta 230 VAC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa - tällöin on olemassa vaara, että 230 VAC:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa aina lataus ensin ja kytkekää sen jälkeen latausjohdin irti.

Ohjauslaite

Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.

Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.

Ilmaisin näyttää valitun latausvirran

Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä 230 VAC:n pistorasiaan.
Painikkeet latausvirran lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä auton 230 VAC:n liitäntään.

Tärkeää

Haaroitusliitäntää, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää latausjohtimen yhteydessä, koska tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.

Sovitinta 230 VAC:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa käyttää vain, jos sovitin on merkitty hyväksytyksi normien IEC 61851 ja IEC 62196 mukaisesti.

Huomio

Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää säätää asetus, jos toista 230 VAC:n pistorasiaa käytetään seuraavassa lataustilanteessa.


Oliko tästä apua?