Tutki ohjekirjaasi

V60 Twin Engine
2017 Early

Lukitus/lukituksen avaaminen

12 Tulokset

Irrotettava avainliuska - oven lukituksen avaaminen

Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. jos avaimen paristo on lopussa.

Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku

Takaluukku voidaan avata, lukita ja lukita usealla eri tavalla.

Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta

Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella. Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien ja takaluukun lukitus samanaikaisesti. Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri sekvenssejä, ks. Etäavain - toiminnot.

Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen

Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.

Lukitseminen/lukituksen avaaminen - hansikaslokero

Hansikaslokero voidaan lukita/sen lukitus avata vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.

Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta

Kaikki ovet ja takaluukku voidaan lukita tai lukitus avata samanaikaisesti kuljettajan ja matkustajan oven* keskuslukituspainikkeella.

Lapsilukko - manuaalinen aktivointi

Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea sisäpuolelta.

Lapsilukko - sähköinen aktivointi*

Elektronisesti aktivoitava lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovia tai ikkunoita sisäpuolelta.

Salpalukitustila*

Salpalukitustila* tarkoittaa, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä tekee mahdottomaksi oven avaamisen sekä sisä- että ulkopuolelta.

Lukkoilmaisin

Vilkkuva diodi tuulilasin luona varmistaa, että auto on lukittu.

Oven manuaalinen lukitseminen

Tietyissä tilanteissa auto pitää voida lukita manuaalisesti, esim. virtakatkoksen yhteydessä.