Ajotilat

Ajotilan vaihtaminen

Päivitetty 1/21/2020

Ajotilan vaihtaminen

Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin ajo-olosuhteisiin.

Ajotila vaihdetaan tunnelikonsolin säätimellä.

Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.

Ajotilan vaihtaminen:

P5-1717-ALL-Drive mode switch

Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.

Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.

Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin, kunnes haluamanne ajotila on merkitty.

Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.

Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.


Oliko tästä apua?