Ajotilat

Hold- ja Charge-toiminnot

Päivitetty 1/21/2020

Hold- ja Charge-toiminnot

Tietyissä tilanteissa voi olla hyvä pystyä ohjaamaan hybridiakun latausastetta ajon aikana. Tämä on mahdollista toimintoja Hold ja Charge käyttäen.

Hold ja Charge ovat käytettävissä kaikissa ajotiloissa. Toiminnot katkeavat, jos Pure-ajotila aktivoidaan.

Toimintojen Hold ja Charge toimintopainikkeet

Toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.

Hold

P5-1646-x90 hybrid-function button Hold in centerdisplay

Akkuvirtaa säästetään myöhempään käyttöön.

Toiminto ylläpitää hybridiakun latausta sähkökäyttöä varten ja säästää käytettävissä olevaa sähköenergiaa myöhempää käyttöä esimerkiksi esikaupunki- tai pientaloalueella ajamista varten.

Auto toimii kuten normaalissa hybridikäytössä akun ollessa tyhjentynyt, jolloin auto jarrutusenergian talteenoton lisäksi käynnistää polttomoottorin useammin akun latauksen ylläpitämiseksi.

Charge

P5-1646-x90 hybrid-function button Charge in centerdisplay

Moottori lataa hybridiakkua.

Toiminto lataa hybridiakkua polttomoottorin avulla seuraavaa sähkökäyttöä varten.

Symbolit kuljettajan näytössä

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

Hybridiakun mittarissa näytetään symboli , kun Hold on aktivoitu.

P5-1717-XC60H-CHARGE symbol in hybrid battery gauge

Hybridiakun mittarissa näytetään symboli , kun Charge on aktivoitu.


Oliko tästä apua?