Auton käynnistys ja sammutus

Auton moottorin sammuttaminen

Päivitetty 1/21/2020

Auton moottorin sammuttaminen

Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa olevan käynnistyskytkimen avulla.

P5-OM-ALL-Start/stop switch

Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.

Auton moottorin sammutus:

Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se – moottori sammuu. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.

Jos automaattivaihteistolla varustetun auton vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto rullaa:

Kääntäkää kytkintä myötäpäivään ja pitäkää sitä tässä asennossa, kunnes auto sammuu.


Oliko tästä apua?