Suosituksia ajettaessa

Kahlaus

Päivitetty 1/21/2020

Kahlaus

Kahlaus tarkoittaa autolla ajamista vedessä esimerkiksi tulvivalla ajoväylällä. Kahlaus on tehtävä erittäin varovasti.

Huomioikaa seuraavat seikat, jotta auto ei vaurioidu ajettaessa vedessä:

  • Veden pinta ei saa olla auton lattiaa korkeammalla. Jos mahdollista, tarkistakaa syvimmän kohdan syvyys ennen ajamista veden läpi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ajettaessa virtaavan veden poikki.
  • Ajakaa korkeintaan kävelynopeudella.
  • Älkää pysäyttäkö autoa veteen. Ajakaa varovasti eteenpäin tai peruuttakaa auto pois vedestä.
  • Huomatkaa, että vastaantulevan liikenteen aiheuttama aaltoilu voi nostaa vedenpinnan auton lattiaa korkeammalle.
  • Välttäkää ajamista suolavedessä (korroosiovaara).

Tärkeää

Ajaminen vedessä, jonka pinta on auton lattiaa korkeammalla, voi vahingoittaa auton osia (esim. moottoria, vaihteistoa, voimansiirtoa tai sähkökomponentteja). Takuu ei kata tulvimisen, sylintereihin päässeen nesteen tai öljynpuutteen aiheuttamia komponenttivaurioita.

Jos moottori sammuu vedessä, älkää yrittäkö käynnistää sitä uudelleen. Vetäkää sen sijaan auto pois vedestä ja kuljettakaa se kuljetuslavalla korjaamoon - valtuutettu Volvon tekninen palvelu on suositeltava.

Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.

Puhdistakaa mahdollinen perävaunuliitännän liitin vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.


Oliko tästä apua?