Suosituksia ajettaessa

Taloudellinen ajo

Päivitetty 1/21/2020

Taloudellinen ajo

Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin pehmeää ja ennakoivaa ajotapaa käyttäen.

Sovittakaa ajotapa ja ajonopeus vallitsevaan tilanteeseen.

Jotta Twin Engine -mallin ajomatka on mahdollisimman pitkä ja energiankulutus mahdollisimman alhainen, huomioikaa seuraavat seikat:

Ladatkaa

 • Ladatkaa auto säännöllisesti sähköverkosta. Ottakaa tavaksi lähteä matkaan aina täyteen ladatulla hybridiakulla.
 • Selvittäkää, missä on latausasemia.
 • Valitkaa mahdollisuuksien mukaan latausasemalla varustettu pysäköintipaikka.

Huomio

Ladatkaa auto mahdollisimman usein sähköverkosta!

Esi-ilmastointi

 • Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan auton esi-ilmastointia ennen ajamista sähköverkkoon liitetyn latausjohtimen avulla.
 • Välttäkää auton pysäköintiä siten, että sisätila jäähtyy tai lämpenee liikaa pysäköinnin aikana. Pysäköikää auto esimerkiksi ilmastoituun autotalliin.
 • Ajaessanne lyhyen matkan matkustamon esi-ilmastoinnin jälkeen kytkekää matkustamon tuuletin tai lämpimässä ilmanalassa ilmastointi mahdollisuuksien mukaan pois toiminnasta.
 • Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja ohjauspyörän sähkölämmitystä. Välttäkää koko sisätilan lämmittämistä, koska se kuluttaisi energiaa hybridiakusta.

Ajaminen

 • Mahdollisimman pienen energiankulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Pure.
 • Ajakaa tasaisella nopeudella ja ennakoiden jarrutusten välttämiseksi. Tämä ajotapa kuluttaa vähiten energiaa.
 • Tasapainottakaa tehontarve kaasupolkimella. Katsokaa kuljettajan näytön ilmaisimesta käytettävissä oleva sähkömoottorin teho, jotta polttomoottoria ei käynnistetä turhaan. Sähkömoottori on polttomoottoria tehokkaampi etenkin alhaisilla nopeuksilla.
 • Jos jarruttaminen on tarpeen, jarruttakaa kevyesti jarrupolkimella, se lataa hybridiakkua. Jarrupolkimeen on sisäänrakennettu regeneratiivinen jarrutustoiminto, jota voidaan vahvistaa sähkömoottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
 • Suuri nopeus lisää energiankulutusta – ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
 • Aktivoikaa Hold-toiminto toimintonäkymässä suuremmilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on pitempi kuin mihin sähkö riittää.
 • Välttäkää mahdollisuuksien mukaan Charge-toiminnon käyttämistä hybridiakun lataamiseen. Lataaminen polttomoottorilla lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
 • Vähentäkää kylmässä ilmanalassa mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden, peilien, istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitystä.
 • Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja tarkastakaa tämä säännöllisesti – valitkaa ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
 • Renkaiden valinta voi vaikuttaa energiankulutukseen – kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
 • Poistakaa tarpeettomat esineet autosta - mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
 • Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
 • Välttäkää ajoa ikkunat auki.
 • Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen sijaan käyttöjarrua.

Oliko tästä apua?