Vetokoukku ja perävaunu

Perävaunun vakautusjärjestelmä*

Päivitetty 1/21/2020

Perävaunun vakautusjärjestelmä*

Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSATrailer Stability Assist) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESCElectronic Stability Control.

Heilahtelun syitä

Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla nopeuksilla.

Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva tekijä, esim.:

  • Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
  • Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai kuoppaan.
  • Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.

Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.

Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta

Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.

Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.

Huomio

Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän kautta.

Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC -symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.


Oliko tästä apua?