Vetokoukku ja perävaunu

Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*

Päivitetty 1/27/2020

Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*

Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on helppo kääntää sisään ja ulos tarpeen mukaan. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.

Varoitus

Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja uloskääntämistä koskevia ohjeita.

Varoitus

Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen painiketta, jos perävaunu tai lisälaite on kytkettynä vetokoukkuun.

Vetokoukun kääntäminen ulos

Varoitus

Välttäkää seisomista auton takana keskellä lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen yhteydessä.

P5-1917-V60//V60H/V60CC-Buttons for power folding trailer hitch

Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja uloskääntämisen painike on sijoitettu oikealle puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen merkkivalon pitää palaa jatkuvasti oranssina, jotta uloskääntämistoiminto on aktiivinen.

Painakaa painiketta ja vapauttakaa se – liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei uloskääntäminen käynnisty.

P5-1507 Swivable tow bar folding

Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu oranssina. Vetokoukku on valmis siirrettäväksi eteenpäin lukittuun asentoon.

P5-1507 Swivable tow bar fully folded

Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo palaa jatkuvasti oranssina.

Vetokoukku on valmis käytettäväksi.

Tärkeää

Kun vetokoukku on aktivoitu painikkeella ja asetettu lukitsemattomaan tilaan:

Odottakaa vähintään kaksi sekuntia ennen vetokoukun viemistä lukittuun tilaan. Jos vetokoukku ei pysy lukitussa tilassa, odottakaa vielä pari sekuntia ja yrittäkää uudelleen.

Älkää potkiko vetokoukkua.

Varoitus

Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.

Huomio

Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua ja merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan uudelleen sulkemalla takaluukku ja avaamalla se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetokoukun sisään- että uloskääntämistä.

Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.

Vetokoukun kääntäminen sisään

Tärkeää

Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.

Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta oikealla puolella takana kuormatilassa ja vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.

Vetokoukku kääntyy automaattisesti alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retract)

Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.

Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos vetokoukku on käännetty sisään oikein.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retracted)

Tärkeää

Kun vetokoukku on aktivoitu painikkeella ja asetettu lukitsemattomaan tilaan:

Odottakaa vähintään kaksi sekuntia ennen vetokoukun viemistä lukittuun tilaan. Jos vetokoukku ei pysy lukitussa tilassa, odottakaa vielä pari sekuntia ja yrittäkää uudelleen.

Älkää potkiko vetokoukkua.


Oliko tästä apua?